TV
Eng
Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
11/12/2023
13:30 Họp Hội đồng Giám khảo Hội giảng (Lần 1) Hội đồng Giám khảo Hội giảng Hội trường tầng 2 khu hiệu bộ (Khoa KT-CN và các Trung tâm)
07:00 Thăm và làm việc với Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Ratanakiri và tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) năm 2023
(Thời gian 4 ngày: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023)
Theo Kế hoạch số 604/KH-CĐKT ngày 03/11/2023 - Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia);
- Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia).
Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng đoàn
07:00 Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2023 (từ ngày 12/12 đến 14/12/2023) - Lãnh đạo Trường;
- Các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân có liên quan.
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
08:00 Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023 - Ban Tổ chức, Ban thư ký, Ban Giám khảo;
- Nhà giáo dự thi;
- HSSV, nhà giáo của nhà trường.
Hội trường khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm
08:00 Dự Lễ Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023 Đ/c Hiệu trưởng nhà trường Hội trường Khoa Kỹ thuật- Công nghệ và các Trung tâm
Thứ Ba
12/12/2023
13:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
07:30 Tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học lớp K6S Lái xe ô tô hạng B2-3 ( khoá 32),trình độ sơ cấp Theo Quyết định số 1660/QĐ-CĐKT ngày 01/12/2023 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Thứ Tư
13/12/2023
14:00 Họp Hội đồng Giám khảo Hội giảng (Lần 2) Hội đồng giáo khảo Hội giảng Hội trường tầng 2 (Khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm)
08:30 Dự Lễ Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023 Đ/c Hiệu trưởng nhà trường Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
09:00 Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023 - Ban Tổ chức, Ban thư ký, Ban Giám khảo;
- Nhà giáo dự thi;
- HSSV; nhà giáo của nhà trường.
Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Thứ Năm
14/12/2023
13:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
07:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
Thứ Sáu
15/12/2023
13:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
08:00 Phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bế giảng lớp liên thông trình độ đại học Kon Tum khóa 1 (2020-2024) – Ngành Lâm sinh, hình thức vừa làm vừa học - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường;
- Các đơn vị, cá nhân (Theo Kế hoạch số 664/KH-CĐKT ngày 06/12/2023)
Hội trường Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm
Chủ nhật
17/12/2023
07:00 Tuyển dụng viên chức năm 2023 (Xét tuyển vòng 1) Theo Kế hoạch số 630/KH-CĐKT ngày 16/11/2023 Trường Cao đẳng Kon Tum (Số 14 -Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum)
07:00 Tham gia hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng
( Từ ngày 18/12 đến 22/12/2023)
- Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng đoàn;
- Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng KN&HTDN - Thành viên.
- Thành phố Hồ Chí Minh ( Theo Kế hoạch số 666/KH-CĐKT ngày 08/12/2023)

Thứ Hai (11/12/2023)

13:30:
Sáng :
Chiều : Họp Hội đồng Giám khảo Hội giảng (Lần 1)
Thành phần : Hội đồng Giám khảo Hội giảng
Địa điểm : Hội trường tầng 2 khu hiệu bộ (Khoa KT-CN và các Trung tâm)
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Thăm và làm việc với Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Ratanakiri và tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) năm 2023
(Thời gian 4 ngày: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023)
Chiều :
Thành phần : Theo Kế hoạch số 604/KH-CĐKT ngày 03/11/2023
Địa điểm : - Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia);
- Sở Giáo dục, Thanh niên và Thể thao tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia).
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng đoàn
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2023 (từ ngày 12/12 đến 14/12/2023)
Chiều :
Thành phần : - Lãnh đạo Trường;
- Các đơn vị thuộc Trường và các cá nhân có liên quan.
Địa điểm : Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023
Chiều :
Thành phần : - Ban Tổ chức, Ban thư ký, Ban Giám khảo;
- Nhà giáo dự thi;
- HSSV, nhà giáo của nhà trường.
Địa điểm : Hội trường khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Dự Lễ Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023
Chiều :
Thành phần : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật- Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (12/12/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:30:
Sáng : Tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học lớp K6S Lái xe ô tô hạng B2-3 ( khoá 32),trình độ sơ cấp
Chiều :
Thành phần : Theo Quyết định số 1660/QĐ-CĐKT ngày 01/12/2023
Địa điểm : Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :

Thứ Tư (13/12/2023)

14:00:
Sáng :
Chiều : Họp Hội đồng Giám khảo Hội giảng (Lần 2)
Thành phần : Hội đồng giáo khảo Hội giảng
Địa điểm : Hội trường tầng 2 (Khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm)
Chủ trì :
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Dự Lễ Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023
Chiều :
Thành phần : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023
Chiều :
Thành phần : - Ban Tổ chức, Ban thư ký, Ban Giám khảo;
- Nhà giáo dự thi;
- HSSV; nhà giáo của nhà trường.
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Năm (14/12/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Làm việc
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (15/12/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ bế giảng lớp liên thông trình độ đại học Kon Tum khóa 1 (2020-2024) – Ngành Lâm sinh, hình thức vừa làm vừa học
Chiều :
Thành phần : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường;
- Các đơn vị, cá nhân (Theo Kế hoạch số 664/KH-CĐKT ngày 06/12/2023)
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Chủ nhật (17/12/2023)

07:00:
Sáng : Tuyển dụng viên chức năm 2023 (Xét tuyển vòng 1)
Chiều :
Thành phần : Theo Kế hoạch số 630/KH-CĐKT ngày 16/11/2023
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum (Số 14 -Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, TP. Kon Tum)
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Tham gia hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp các trường đại học và cao đẳng
( Từ ngày 18/12 đến 22/12/2023)
Chiều :
Thành phần : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng đoàn;
- Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng KN&HTDN - Thành viên.
Địa điểm : - Thành phố Hồ Chí Minh ( Theo Kế hoạch số 666/KH-CĐKT ngày 08/12/2023)
Chủ trì :
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây