TV
Eng

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - 09/11

Thứ Năm - 09/11/2023 02:14
Năm 2023 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11, chúng ta cùng ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này.
Năm 2023 là năm thứ 11 cả nước thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11, chúng ta cùng ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của ngày này.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người, 66 năm sau kể từ ngày 09/11/1946 - ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.
Mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
ngay phap luat viet nam

Từ 2013, Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.
Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đồng thời đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây cũng là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, Ngày Pháp luật còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.
Thực hiện công văn số 1276/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 26/6/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công văn số 1921/UBND-NC ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Công văn số 2392/UBND-NC ngày 27/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện Công văn số 972-CV/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, Trường Cao đẳng Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 465/KH-CĐKT ngày 30/8/2023 về Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023. Với các nội dung cụ thể, thiết thực được tổ chức trong tháng 11/2023, nhà trường đã thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, đồng thời tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Bằng khẩu hiệu: “Viên chức và học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kon Tum chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật”, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kon Tum tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, vì “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Tác giả: Hồ Trịnh Nhất Gia - Khoa KInh tế và Nông Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 lượt xếp hạng

Click để xếp hạng bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây