TV
Eng

Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe

z5430970704313 af39fe7fd0d0714410383bb487424e2d


I. Thông tin chung 
1. Tên đơn vị: KHOA ĐÀO TẠO VÀ SÁT HẠCH LÁI XE
2. Địa chỉ: Đường Trương Vĩnh Ký, Tổ 2, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cách Đường Nguyễn Văn Linh về phía Bắc 200m).
3. Điện thoại: 0260.3502956.
4. Email: khoadtshlx@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng 
1. Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe (sau đây viết tắt là Khoa) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Khoa có chức năng thực hiện việc tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng, dịch vụ sát hạch lái xe và các hoạt động dịch vụ khác; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ nhằm phát triển nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về hoạt động đào tạo
- Hàng năm, trên cơ sở nhu cầu đào tạo của xã hội, Khoa tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng tiến độ, kế hoạch đào tạo; tổ chức thực hiện, quản lý các hoạt động đào tạo sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng, bồi dưỡng chuyên môn,... theo chức năng được giao.
- Tổ chức, cung ứng các hoạt động dịch vụ có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định; tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quá trình đào tạo và hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động do Hiệu trưởng giao.
- Tổ chức liên kết với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và cung ứng các hoạt động dịch vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng, bồi dưỡng,.. đối với các ngành, nghề đào tạo được giao theo đúng quy chế, quy định hiện hành.
2. Về hoạt động sát hạch lái xe
- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra, chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác, khách quan; tham mưu Hiệu trưởng báo cáo hoạt động đào tạo về Sở Giao thông vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra; mua sắm, bổ sung, thay thế trang thiết bị, phương tiện dạy học, thiết bị sát hạch theo chức năng nhiệm vụ của Khoa.
- Phối hợp và tạo mọi điều kiện để các cơ sở đào tạo lái xe, Hội đồng sát hạch Sở Giao thông vận tải phục vụ ôn luyện, tổ chức sát hạch đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.
3. Về công tác quản lý
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện BĐCL đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, viên chức thuộc Khoa.
- Quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm, quý, tháng, tuần của nhà giáo, viên chức và người lao động trong Khoa theo định hướng của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của nhà trường.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị

z4170825858798 3957faa083a55dac89dbd3f7c3a5cede

Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

  KS Nguyễn Văn Thành
  Tel: 0986336259
  Email: nguyenvanthanh2105@gmail.com

   
se
Phó Trưởng khoa
  CN Bùi Thanh Sê
  Tel: 0914102247
  Email: Thanhse68@gmail.com
   
z4605766351980 b68445ef19aa90da6748758b5f5f506b Phó Trưởng khoa
  CN Cao Văn Hùng
  Tel: 0944845505
  Email: vanhung.kt.vn@gmail.com
2. Các Bộ môn
     - Bộ môn Đào tạo lái xe ô tô
     - Bộ môn Đào tạo và Sát hạch lái xe mô tô

3. Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị   

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây