TV
Eng

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng

 
z5375526669065 89cd33c95148afdbeb45de75568fb527

I. Thông tin chung:
1.Tên đơn vị: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
2. Trụ sở giao dịch: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 0260.3864047
4. Email: ktqlcl@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng        
1. Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng thuộc Trường thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm tra các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo giáo viên trong nhà trường.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác khảo thí
- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí. Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản về khảo thí của các đơn vị thuộc Trường; tổ chức việc ra đề, coi thi, chấm thi theo đúng quy định của Luật GDNN, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành có liên quan.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi (kiểm tra): Thi tốt nghiệp, thi (kiểm tra) kết thúc học phần/môn học/mô đun của các hệ đào tạo; thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc, tiếng Lào; tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài thi (kiểm tra).
2. Công tác quản lý chất lượng giáo dục
- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định về công tác quản lý chất lượng GDNN và đào tạo giáo viên trong nhà trường; hướng dẫn theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về bảo đảm chất lượng (BĐCL) GDNN của các đơn vị thuộc Trường.
- Tham mưu đề xuất trình Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp quản lý chất lượng giáo dục trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức, đơn vị và cá nhân ngoài trường về quản lý chất lượng giáo dục; tổ chức tập huấn cho viên chức và nhà giáo về hoạt động quản lý chất lượng GDNN và đào tạo giáo viên; hướng dẫn, triển khai, kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường.
- Hằng năm triển khai tự đánh giá chất lượng nhà trường, tự đánh giá các chương trình đào tạo; xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến HTBĐCL trong nhà trường theo quy định.
3. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, triển khai hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong phạm vi nhà trường; hàng năm và định kỳ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện. Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.
- Tham mưu triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị
vo dai nam anh truong phong khao thi
Trưởng phòng
ThS Võ Đại Nam Anh
Tel: 0913471027
Email: vodainamanh@cdkontum.edu.vn
   
tran van binh pho truong phong khao thi
Phó Trưởng phòng
CN Trần Văn Bình
Tel: 0905458932
Email: tvbinh67@gmail.com
   
   
Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây