TV
Eng

Phòng Quản lý Đào tạo

QLDT

I. Thông tin chung
1. Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

2. Văn phòng: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 0260.3864929 - 0260.3863592
4. Email: quanlydaotao@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng        
1. Phòng Quản lý Đào tạo (sau đây gọi tắt là Phòng) là đơn vị chức năng thuộc Trường thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng; các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng.
2. Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức triển khai, quản lý công tác tuyển sinh; quản lý đào tạo tất cả các trình độ của nhà trường, bao gồm: Quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình, giáo trình, phương pháp dạy và học theo các quy định của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Phối hợp tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức; in, cấp phát và quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (mới, bổ sung).
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Quản lý đào tạo các hình thức của nhà trường
- Công tác tuyển sinh
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hình thức được phân công theo các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển sinh (đề án, kế hoạch, quy chế, quy định, thông báo kết quả tuyển sinh và thông báo nhập học,... về công tác tuyển sinh), tiếp nhận kết quả chấm thi hoặc xét tuyển, công bố và bảo lưu kết quả tuyển sinh,...) theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT và quy định của Trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để xét tuyển/tổ chức thi tuyển sinh, thông báo nhập học hàng năm.
+ Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT; Quyết định mở, sáp nhập, chia tách lớp học sinh, sinh viên (HSSV).
- Chiến lược phát triển đào tạo và chương trình giáo trình
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo, mở các ngành, nghề đào tạo theo nhu cầu của xã hội.
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo của tất cả các loại hình đào tạo được phân công của Trường. Theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình đào tạo, chương trình chi tiết môn học, mô đun.
- Đào tạo, bồi dưỡng
+ Xây dựng tiến độ đào tạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các kế hoạch khác liên quan cho từng học kỳ; năm học cho tất cả các đối tượng được phân công.
+ Chủ trì việc xây dựng nội quy, quy chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo theo các văn bản quy phạm pháp luật về Luật GDNN và Luật Giáo dục.
+ Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV để quản lý và theo dõi việc học tập và rèn luyện của HSSV.
+ Lập kế hoạch thực hiện giám sát quá trình đào tạo tại thực địa để tổng hợp kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại thực địa; lập kế hoạch, tổ chức và giám sát đào tạo các lớp tại địa phương.
+ Chuẩn bị các dữ liệu cần thiết phục vụ Hội đồng xét tốt nghiệp theo đúng Quy chế đào tạo hiện hành. Hoàn thiện các thủ tục tốt nghiệp (Quyết định công nhận tốt nghiệp, bảng điểm toàn khoá cá nhân, bằng tốt nghiệp, tổ chức trao bằng tốt nghiệp,...) cho HSSV.
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức thực hiện kiểm tra hoạt động dạy và học của nhà giáo và HSSV theo thời khóa biểu của nhà trường.
+ Tham mưu quyết định cho HSSV nghỉ học tạm thời; bảo lưu kết quả học tập; tiếp nhận, bố trí HSSV vào lớp sau thời hạn bảo lưu, nghỉ học tạm thời; thôi học theo nguyện vọng.
+ Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh.
- Quản lý, in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tốt nghiệp
+ In bằng, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp của người học;
+ In và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập (từ sổ gốc);
+ Quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; tham mưu chứng nhận và xác nhận tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ của người học. 
2. Hợp tác đào tạo
- Chủ trì các hoạt động liên kết; phối hợp với các đơn vị thuộc Trường đào tạo các trình độ giữa Trường CĐKT với các đơn vị khác.
- Phối hợp với các phòng, khoa thuộc Trường theo dõi và quản lý các hoạt động hợp tác đào tạo.
- Tham mưu hoạt động thẩm định chương trình khung đào tạo của các trường cao đẳng trong cả nước theo sự phân công hoặc được mời.
3. Quản lý thông tin và lưu trữ dữ liệu
- Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo của các loại hình được phân công.
- Phối hợp với các khoa/bộ môn, phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV, phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng (KT&QLCL), các phòng chức năng khác tổng hợp giờ giảng và quy ra giờ chuẩn của từng nhà giáo trong từng học kỳ, năm học. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán lập phương án thanh toán và kết hợp với các khoa, bộ môn đề nghị thanh toán giờ giảng cho nhà giáo giảng dạy trong và ngoài Trường đối với các lớp (nếu có).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, đưa các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, đào tạo lên trang Website của Trường (các thông báo tuyển sinh, các văn bản liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, lịch học của năm học, lịch học từng học kỳ của các lớp và những thông tin phù hợp khác).
- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ, văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Quản lý, hỗ trợ HSSV đăng ký học tập và các công việc khác liên quan đến học tập.
- Giám sát kết quả học tập của HSSV (thông báo điểm trên trang Website của Trường, nhập điểm, in bảng điểm,…).
- Báo cáo định kì, đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Trường.
- Công văn giới thiệu liên hệ địa điểm thực hành, thực tập; các công việc chuẩn bị bao gồm kinh phí, biểu mẫu thanh toán; liên hệ địa điểm; kế hoạch giám sát; bảng biểu đánh giá; kế hoạch bảo vệ bài tập thực hành, thực tập.
- Đề xuất và tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu liên quan đến quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị

   
nguyen van phuc truong phong dao tao

Trưởng phòng
ThS Nguyễn Văn Phúc
Tel: 0914326188
Email: nguyenvanphuc@cdkontum.edu.vn

   
z4590616847481 7b121a22bb7f4f3c56458f80343e74b1
Phó Trưởng phòng
ThS Nguyễn Hồng Phong
Tel: 0984570168
Email: nghgphong@gmail.com
 2. Danh sách trích ngang nhà giáo của đơn vị  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây