TV
Eng

Lãnh đạo Trường


I. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Hiệu trưởng:

le tri khai hieu truong nha truong

Hiệu trưởng

TS BS Lê Trí Khải
Phone: 0905093349
Email: letrikhai@cdkontum.edu.vn;
           letrikhai2006@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Trường.
2. Là đầu mối liên hệ với Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
    Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;
    - Công tác tổ chức, cán bộ;
    - Công tác quy hoạch, kế hoạch và phát triển trường;
    - Công tác tài chính, kế toán;
    - Công tác xây dựng cơ bản;
    - Công tác chuyển đổi số;
    - Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
    - Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của nhà trường;
    - Chủ tài khoản thứ nhất.
4. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh - sinh viên;
    - Phòng Tài chính - Kế toán;
     
Phó Hiệu trưởng:
tdan

Phó Hiệu trưởng

ThS Nguyễn Bình Dân
Phone: 0905108360
Email: nguyenbinhdan@cdkontum.edu.vn;                 
           nguyenbinhdan63@gmail.com


Phân công nhiệm vụ
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách chung về công tác đào tạo;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo;
    - Công tác khảo thí và quản lý chất lượng;
    - Công tác kiểm tra, thanh tra Trường;
    - Trưởng ban quản trị Trang thông tin điện tử của Trường;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Sư phạm, khoa các Khoa học cơ bản, khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe quản lý;
    - Chủ tài khoản thứ hai.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Quản lý Đào tạo;
    - Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng;
    - Khoa các Khoa học cơ bản;
    - Khoa Sư phạm;
    - Khoa Đào tạo và Sát hạch lái xe;
    - Ban Truyền thông.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
nguyen trung hieu pho hieu truong

Phó Hiệu trưởng

BSCKI Nguyễn Trung Hiếu
Phone: 0913446344
Email: nguyentrunghieu@cdkontum.edu.vn;
           bshieu219@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Công đoàn;
    - Công tác học sinh – sinh viên;
    - Công tác tổng hợp, hành chính và quản trị;
    - Công tác cải cách hành chính;
    - Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, là Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
    - Công tác dân vận;
    - Giải quyết đơn xin nghỉ phép của viên chức trong Trường (trừ đơn xin nghỉ phép đối với
    Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường) theo qui định;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Y - Dược, khoa Kỹ thuật và Công nghệ, khoa Ngoại ngữ - Tin
học và Học liệu;
    - Chủ tài khoản thứ ba.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc trường:
    - Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị;
    - Khoa Y - Dược;
    - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ;
    - Khoa Ngoại ngữ - Tin học và Học liệu;
    - Ban Văn – Thể – Mỹ.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
huynh van chung pho hieu truong

Phó Hiệu trưởng

TS Huỳnh Văn Chung
Phone: 0903961805
Email: huynhvanchung@cdkontum.edu.vn;
           chungdaotaokt@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường;
    - Công tác liên kết đào tạo, đào tạo nghề cho người lao động;
    - Công tác tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp và tư vấn việc làm;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh;
    - Công tác quản lý khoa học và hợp tác phát triển;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Kinh tế và Nông Lâm, phòng Khởi nghiệp và Hỗ trợ
doanh nghiệp quản lý;
    - Chủ tài khoản thứ tư.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển;
    - Khoa Kinh tế và Nông Lâm;
    - Phòng Khởi nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
II. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
thaytho

ThS Đặng Xuân Thọ
Hiệu trưởng (giai đoạn 2018 - 2020)  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây