TV
Eng

Khoa Ngoại ngữ - Tin học và Học liệu

z5422872537576 734ae046676541403f936ab7277bead8

I. Thông tin chung  
1. Tên đơn vị: KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC VÀ HỌC LIỆU

2. Địa chỉ:  Dãy D, Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 0260.3868052
4. Email: khoannthhl@cdkontum.edu.vn                
II. Vị trí, chức năng      

1. Khoa Ngoại ngữ - Tin học và Học liệu (sau đây viết tắt là Khoa) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Điều lệ trường cao đẳng.
2. Khoa có chức năng thực hiện việc tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động của Trường; quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường; NCKH và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ để tạo ra các sản phẩm dịch vụ nhằm phát triển nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về công tác đào tạo
- Thực hiện công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học chuyên ngành trình độ cao đẳng, trung cấp; giảng dạy ngoại ngữ, tin học các trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp và sơ cấp trong và ngoài nhà trường; phụ trách các hoạt động NCKH và liên kết đào tạo liên quan đến ngoại ngữ, tin học.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: 
 + Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được giao; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định hiện hành;
+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;
+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa. 
- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo tổ chức học bù, học lại; phối hợp với phòng KT&QLCL tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học cho HSSV; phối hợp với các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân tổ chức giảng dạy và kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin (CNTT) cho người học theo đúng qui định.
2. Công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
- Xây dựng, quản lý, vận hành trang thông tin điện tử, hệ thống phần mềm quản lý Trường, hệ thống thông tin thư viện, hệ thống dạy học trực tuyến; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ số.
- Phát triển hạ tầng CNTT; quản trị, vận hành hệ thống mạng máy tính; khắc phục các sự cố máy tính, mạng máy tính và các thiết bị Tin học; quản lý, khai thác các phòng máy tính, trang thiết bị phục vụ công tác dạy học, nghiên cứu, làm việc và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan Tin học nhằm phục vụ cho hoạt động chung của Trường.
- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, viên chức trong trường trong việc khai thác và ứng dụng CNTT trong dạy học, công tác, số hóa tài liệu, xây dựng bài giảng E-Learning góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH.
3. Quản lý hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
- Quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và NCKH của nhà trường.
- Phát triển nguồn tài nguyên học liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối và xử lý toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, tài liệu thư viện trong Trường.
- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn học liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện. Quản lý, tổ chức tài liệu trên thư viện số đảm bảo khoa học, dễ tra cứu; hướng dẫn cho nhà giáo, viên chức, HSSV sử dụng, khai thác tài liệu trên Thư viện số phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH.
- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và CNTT vào công tác nghiệp vụ thư viện.
- Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và nhà trường.
4. Về công tác quản lý
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và NCKH, tăng cường điều kiện BĐCL đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, viên chức thuộc Khoa.
- Quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm, quý, tháng, tuần của nhà giáo, viên chức và người lao động trong Khoa theo định hướng của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của nhà trường.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng khoa
ThS Giã Tấn Việt
Tel: 0905622929
Email: giatanviet@gmail.com

   
nguyen thi lanh pho giam doc tt thnntv

Phó Trưởng khoa
ThS Nguyễn Thị Lành
Tel: 0986029890
Email: nguyenthilanh.c36@gmail.com

   
ho thi mai lan pho giam doc tt thnntv

Phó Trưởng khoa
ThS Hồ Thị Mai Lan
Tel: 0905885388
Email: mailancdsp.c36@moet.edu.vn


2. Các Bộ môn/Tổ chuyên môn:
     - Bộ môn Ngoại ngữ
     - Bộ môn Công nghệ thông tin
     - Tổ Học liệu
3. Danh sách trích ngang nhà giáo thuộc đơn vị 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây