TV
Eng

Khoa các Khoa học cơ bản


I. Thông tin chung 
1. Tên đơn vị: 
Khoa các Khoa học cơ bản
2. Văn phòng: Tầng 3, Dãy C, Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 02603864072
4. Email: khoacackhcb@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng 
1. Khoa các Khoa học cơ bản (sau đây gọi tắt là Khoa) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường cao đẳng.
2. Khoa có chức năng thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo một số ngành chung của xã hội, các môn học văn hóa, môn học chung, môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực các khoa học cơ bản trình độ trung cấp, cao đẳng và đào tạo nghề dưới 3 tháng; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ để tạo ra các sản phẩm dịch vụ nhằm phát triển nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Công tác tổ chức đào tạo
- Tổ chức giáo dục, đào tạo chính quy các ngành trung cấp, cao đẳng và đào tạo nghề dưới 3 tháng thuộc lĩnh vực GDNN như Hành chính văn phòng, Công tác xã hội, Quản trị văn phòng…; phối hợp tổ chức đào tạo liên thông đại học các ngành Quản lí văn hóa, công tác xã hội, quản trị văn phòng…
- Tổ chức đào tạo thường xuyên các lớp Bơi lội và phòng chống đuối nước, cầu lông, bóng đá; các lớp sơ cấp Trang điểm thẩm mỹ, Chế biến rượu cần, chăm sóc sắc đẹp… bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ công chức lĩnh vực thể dục, thể thao.
 - Giảng dạy các môn học chung, môn văn hóa, môn chuyên ngành thuộc khoa học xã hội, tự nhiên; thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, thực hành nghề nghiệp tại cơ sở theo quy định.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; nghiên cứu khoa học của giảng viên, học sinh, sinh viên. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức việc biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu môn học,… nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học phù hợp chức năng đào tạo.
- Triển khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Công tác quản lý
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện BĐCL đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, viên chức thuộc Khoa.
- Quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm, quý, tháng, tuần của nhà giáo, viên chức và người lao động trong Khoa theo định hướng của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của nhà trường.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị

 

Trưởng khoa
ThS Nguyễn Hữu Hà 
Tel: 0932594779
Email: tcnguyenhuuha@gmail.com

   

Phó Trưởng khoa
ThS Nguyễn Văn Lễ
Tel: 0905778727
Email: nguyenletcnkt@gmail.com

   
Phó Trưởng khoa
ThS Nguyễn Thị Bích Hạnh
Tel: 0905868224
Email: hanhnguyenbich76@gmail.com

2. Các bộ môn
     - Bộ môn Lý luận chính trị và Giáo dục thể chất
     - Bộ môn Tự nhiên và Xã hội
3. Danh sách trích ngang nhà giáo thuộc các bộ môn/tổ chuyên môn 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây