TV
Eng

Khoa Sư phạm


422036053 2468599653342090 4417445389516951925 n
I. Thông tin chung 
1. Tên đơn vị: KHOA SƯ PHẠM
2. Địa chỉ: Dãy D, Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tumtỉnh Kon Tum.
3. Điện thoại: 02603915189.
4. Email: khoasupham@cdkontum.edu.vn
II. Vị trí, chức năng
1. Khoa Sư phạm (sau đây viết tắt là Khoa) là đơn vị chuyên môn thuộc Trường, thực hiện chức năng theo quy định của Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường cao đẳng, các quy định về đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Khoa có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng giáo viên các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác; nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ Giáo dục để tạo ra các sản phẩm dịch vụ nhằm phát triển đơn vị và nhà trường, góp phần cung ứng nguồn lực Giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
III. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
- Tổ chức quản lý dạy học các lớp liên kết đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành thuộc khối ngành Sư phạm.   
- Tham gia và liên kết bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng chuẩn, nâng ngạch giáo viên thuộc khối ngành Sư phạm; bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và  giảng viên quy hoạch làm CBQL các cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm cho nhà giáo tham gia dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; các chuyên đề thuộc lĩnh vực Nhà trẻ, Giáo dục Mầm non trong tỉnh.
- Tham gia tổ chức tập huấn đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng thường xuyên, các chuyên đề cho giáo viên  Mầm non trong tỉnh.
- Tổ chức quản lý, đào tạo giáo viên dạy tiếng Dân tộc thiểu số, bồi dưỡng tiếng Dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum.
- Tổ chức quản lý, dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài.
- Triển khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ khoa học công nghệ Giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Công tác quản lý
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện BĐCL đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo và người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo, viên chức thuộc Khoa.
- Quản lý nhà giáo, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch làm việc hằng năm, quý, tháng, tuần của nhà giáo, viên chức và người lao động trong Khoa theo định hướng của nhà trường.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của nhà trường.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
1. Lãnh đạo đơn vị
bon1

Trưởng khoa
TS Lê Văn Bổn
Tel: 0905115221
Email: levanbon@cdkontum.edu.vn

   
huong
Phó trưởng khoa
ThS Nguyễn Thị Hương
Tel: 0985539755
Email: nguyenthihuong@cdkontum.edu.vn
   
DSC 2504a
Phó trưởng khoa
ThS Trần Thị Phượng
Tel: 0966019359
Email: tranthiphuong@cdkontum.edu.vn
   

2. Các bộ môn
     - Bộ môn Giáo dục Mầm non và Nghệ thuật
     - Bộ môn Khoa học giáo dục và Tiếng Việt
3. 
Danh sách trích ngang nhà giáo thuộc đơn vị  
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây